Anben Projektowanie Zieleni
     
  Budowa i Konserwacja Terenów Zieleni
oraz Architektury Ogrodowej

ul. Wioślarska 19, 62-800 Kalisz
projektowanie - urządzanie - konserwacja - pielęgnacja
zieleni miejskiej, osiedlowej, parkowej
drzew i krzewów, ogrodów, kwietników

tel. 62 757 59 40
 
 
Czy nie starczy że ogród jest piękny? Czy muszą w nim jeszcze mieszkać wróżki?
- Richard Dawkins - Bóg Urojony
 
 

Jakie drzewa i krzewy nie wymagają zezwolenia na usunięcie?

W polskim prawie istnieją odstępstwa od wymogu uzyskania zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów, którego nie wymagają rośliny wymienione na liście wyjątków - w art.83 ust. 6 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody. Brzmienie art. 83 ust.6 nie pozostawia wątpliwości, że chodzi zarówno o zezwolenia udzielane przez wójta, burmistrza, prezydenta miasta, jak i przez woj. konserwatora zabytków.

Do wymienionych w ustawie wyjątków należą drzewa i krzewy owocowe, przez które, rozumie się gatunki owocowe, a ściślej odmiany gatunków owocowych dające jadalne owoce użytkowane przez człowieka.

W przepisach dotyczących opłat za usuwanie drzew zawsze były i nadal są wskazywane gatunki i odmiany ozdobne jabłoni, wiśni, śliwy i orzecha, które nie są uznane za owocowe. Jeżeli zatem np. Orzech włoski nie należy do odmian ozdobnych (daje użytkowe owoce) to można usunąć go bez pozwolenia. Istnieją tu wyłączenia dotyczące obszarów parków narodowych o ochronie ścisłej oraz rosnące na nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków.
Wyłączeniu z obowiązku uzyskania zezwolenia na usunięcie podlegają też plantacje drzew i krzewów, czyli powierzchnie obsadzone drzewami leśnymi bądź nieleśnymi odznaczającymi się szybkim wzrostem, intensywnie zagospodarowanych w celu skrócenia cyklu produkcji. Zezwolenia nie wymagają drzewa i krzewy usuwane w związku z ochroną przeciwpowodziową. Interpretując to wyłączenie należy zajrzeć do przepisów Ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (DzU z 2005r. nr 239, poz 2019 ze zm.).

Bez zezwolenia mogą być usuwane rośliny zagrażające płynności i bezpieczeństwu ruchu kolejowego, usuwane na wniosek zarządcy infrastruktury kolejowej.

Decyzji o usunięciu nie wymagają też drzewa i krzewy, których wiek nie przekracza 5 lat, choćby nawet rosły na terenie nieruchomości wpisanej do rej. zabytków.

źródło: e-botanika.pl
« powrót

 


 

 

         
  ANBEN
Budowa i Konserwacja Terenów Zieleni
oraz Architektury Ogrodowej
ul. Wioślarska 19, 62-800 Kalisz
projektowanie zieleni - urządzanie - konserwacja
pielęgnacja zieleni - projektowanie ogrodów
zieleni miejskiej, osiedlowej, parkowej drzew i krzewów,
ogrodów, kwietników
Projekt i wykonanie:
ARKOMP